Kinh tế

Thông báo về việc không được san lấp các hồ, ao, đầm trên địa bàn huyện Gia Lâm
Ngày đăng 30/03/2023 | 03:56  | Lượt truy cập: 72

Thực hiện Văn bản số 830/UBND-TN&MT ngày 28/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm về không được san lấp các hồ, ao, đầm trên địa bàn huyện Gia Lâm.

UBND xã Dương Hà thông báo công khai các nội dung sau:

1. Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại Quyết định trên, UBND Thành phố phê duyệt 110 vị trí ao, hồ, đầm trên địa bàn huyện Gia Lâm không được san lấp.

UBND xã Dương Hà tiến hành niêm yết, công khai thông tin danh mục 110 vị trí ao, hồ không được san lấp tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn và thông báo trên đài phát truyền thanh xã.

(Có danh mục các vị trí hồ, ao, đầm không được san lấp gửi kèm)

2. Theo danh mục các vị trí hồ, ao, đầm không được san lấp, trên địa bàn xã Dương Hà có 03 vị trí ao không được san lấp.

3. Đề nghị lãnh đạo các thôn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân và báo cáo kịp thời tới UBND xã khi phát hiện tình trạng san lấp, lấn chiếm, phát sinh công trình xây dựng trên diện tích ao, hồ, đầm tại 03 vị trí theo danh sách trên.

UBND xã thông báo để nhân dân được biết và thực hiện theo Thông báo./

Tải văn bản tại đây

BẢN ĐỒ

Quảng cáo