TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

               Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện Gia Lâm về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 trên địa bàn huyện;...

ẢNH DI TÍCH

video

BẢN ĐỒ

Quảng cáo