Tin tức sự kiện tiêu biểu

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lấy ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
Ngày đăng 20/11/2023 | 09:49  | Lượt truy cập: 120

Thực hiện văn bản số 2008/VQH-NCĐTQT ngày 26/10/2023 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

  Thực hiện Thông báo số 1436/TB-UBND ngày 09/11/2023 của UBND huyện Gia Lâm về việc tổ chức ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, như sau:

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị, UBND xã Dương Hà thông báo tổ chức lấy kiến về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

1. Nội dung lấy ý kiến:

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

2. Đối tượng, hình thức, thời gian lấy ý kiến:

- Đối tượng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã.

- Hình thức công khai: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính xã (gọi tắt là Bộ phận “Một cửa”); nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố.

- Thời gian niêm yết: từ ngày 09/11/2023 đến ngày 09/12/2023 (30 ngày).

- Thành phần hồ sơ niêm yết:

+ Thông báo số 1436/TB-UBND ngày 09/11/2023 của UBND huyện Gia Lâm về việc tổ chức ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

+ Thuyết minh đồ án quy hoạch và bản vẽ kèm theo.

- Phiếu xin ý kiến cộng đồng dân cư (theo mẫu).

- Địa điểm tiếp nhận biên bản góp ý và hòm thư tiếp nhận ý kiến đóng góp: Trụ sở UBND xã Dương Hà.

Tải văn bản tại đây

 

 

BẢN ĐỒ

Quảng cáo