Đảng đoàn thể

Dương Hà lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày đăng 03/03/2023 | 09:27  | Lượt truy cập: 167

Chiều ngày 03/3, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Dương Hà phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các đại biểu dự hội nghị...

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều (nhiều hơn Luật Đất đai năm 2013, 2 chương, 24 điều); trong đó, giữ nguyên 28 điều, sửa đổi, bổ sung 184 điều, bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Dự thảo Luật lần này có một số điểm mới như: Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác lập quy hoạch sử dụng và bổ sung quy định về tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của nhân dân trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất…

 

 Ý kiến phát biểu của người dân...

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí và đánh giá cao sự cần thiết ban hành Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là những bất cập trong quản lý và sử dụng đất. Theo kết quả tổng hợp, để góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Dương Hà đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, đại diện các cơ quan, tổ chức, tôn giáo, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ các mô hình kinh tế, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn toàn xã.

Ý kiến phát biểu của người dân...

 Qua đó đã có 9 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho rằng: những điều khoản áp dụng của Luật cần được quy định cụ thể, chi tiết hơn, nhất là các vấn đề về đối tượng cho tặng đất đai, giá đất, tranh chấp đất đai, cơ chế thực hiện dự án, đấu thầu, đấu giá, bồi thường tái định cư, phát triển quỹ đất, phân cấp trong thẩm định giá, nhằm tạo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành.

Đ/c Nguyễn Bá Lương - Chủ tịch UB MTTQ xã phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Lương, Chủ tịch UB MTTQ xã Dương Hà nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan về việc sửa đổi Luật Đất đai.  Đồng thời, đề nghị các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thủy Nguyễn

 

BẢN ĐỒ

Quảng cáo