Văn bản chỉ đạo của UBND

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lấy ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

Ngày đăng 20/11/2023 | 09:49 AM  | Lượt truy cập: 119
Thực hiện văn bản số 2008/VQH-NCĐTQT ngày 26/10/2023 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy...

Tóm tắt Đề án thành lập Quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm

Ngày đăng 25/08/2023 | 10:52 AM  | Lượt truy cập: 210
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 3 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng 5 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức,...

Dương Hà sẵn sàng trước ngày lấy ý kiến thành lập Quận

Ngày đăng 25/08/2023 | 10:32 AM  | Lượt truy cập: 64
  Ngày 27/8, xã Dương Hà sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập quận Gia Lâm và phường Thiên Đức thuộc quận Gia Lâm. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của xã đã cơ bản hoàn...

Dương Hà triển khai kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND xã về nội dung Đề án thành lập quận Gia Lâm và phường Thiên Đức thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/08/2023 | 10:17 AM  | Lượt truy cập: 301
Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện Gia Lâm về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án thành lập Quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà...

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KTXH -QPAN tháng 07/2023

Ngày đăng 07/07/2023 | 02:05 AM  | Lượt truy cập: 41
Tải  văn bản tại đây

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KTXH -QPAN tháng 06/2023

Ngày đăng 06/07/2023 | 02:24 AM  | Lượt truy cập: 27
Tải văn bản tại đây

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KTXH -QPAN tháng 04/2023

Ngày đăng 05/07/2023 | 09:14 AM  | Lượt truy cập: 25
Tải văn bản tại đây

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KTXH -QPAN tháng 05/2023

Ngày đăng 05/07/2023 | 08:59 AM  | Lượt truy cập: 30
Tải văn bản tại đây

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 03/2023

Ngày đăng 05/07/2023 | 08:50 AM  | Lượt truy cập: 27
Tải văn bản tại đây

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02/2023

Ngày đăng 04/07/2023 | 08:42 AM  | Lượt truy cập: 17
Tải văn bản tại đây

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 01/2023

Ngày đăng 04/07/2023 | 08:40 AM  | Lượt truy cập: 11
Tải văn bản tại đây

Quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của xã Dương Hà

Ngày đăng 04/07/2023 | 08:33 AM  | Lượt truy cập: 13
Tải văn bản tại đây

Chương trình công tác năm 2023

Ngày đăng 04/07/2023 | 08:28 AM  | Lượt truy cập: 11
Tải văn bản tại đây /documents/35168/452098/chuong+trinh+cong+tac+nam+2023.pdf/f222e6b3-ca28-4035-ac65-87b86377f28a

Thông báo đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính trên địa bàn xã Dương Hà lần 01 năm 2023

Ngày đăng 30/05/2023 | 10:06 AM  | Lượt truy cập: 34
THÔNG BÁO Về việc đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính trên địa bàn xã Dương Hà  lần 01 năm 2023                ...

Thông báo đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính trên địa bàn xã Dương Hà lần 01 năm 2023

Ngày đăng 30/05/2023 | 10:06 AM  | Lượt truy cập: 31
THÔNG BÁO Về việc đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính trên địa bàn xã Dương Hà  lần 01 năm 2023       ...

Dự kiến lấy tên Phường sau khi sáp nhập 02 xã Dương Hà, Đình Xuyên

Ngày đăng 18/05/2023 | 02:33 AM  | Lượt truy cập: 113
Thực hiện Đề án thành lập Quận Gia Lâm và các Phường thuộc Quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thực hiện Thông báo số 423/TB-UBND ngày 21/4/2023 của UBND Huyện Gia Lâm về “Trích kết luận của...

Báo cáo nhiệm vụ phát triển KTXH - QPAN 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng 22/10/2022 | 07:46 AM  | Lượt truy cập: 135
Chi tiết văn bản tại đây

Kế hoạch phát triển KTXH tháng 6 năm 2022

Ngày đăng 22/10/2022 | 07:46 AM  | Lượt truy cập: 109
Chi tiết văn bản tại đây

Kế hoạch phát triển KTXH tháng 5 năm 2022

Ngày đăng 22/10/2022 | 07:45 AM  | Lượt truy cập: 97
Chi tiết văn bản tại đây

BẢN ĐỒ

Quảng cáo