Văn bản chỉ đạo của đảng ủy

Dương Hà triển khai kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND xã về nội dung Đề án thành lập quận Gia Lâm và phường Thiên Đức thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 25/08/2023 | 10:17  | Lượt truy cập: 301
Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện Gia Lâm về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án thành lập Quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội;
Ngày 3/8/2023, Đảng ủy xã Dương Hà tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết thực hiện lấy ý kiến cử tri và kỳ họp HĐND xã về Đề án thành lập Quận Gia Lâm và phường Thiên Đức thuộc quận Gia Lâm.
Hội nghị nhằm triển khai, tổ chức thực hiện tốt nội dung lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND xã về nội dung Đề án thành lập Quận Gia Lâm và Phường Thiên Đức thuộc Quận Gia Lâm, đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về chủ trương, hành động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị và Nhân dân địa phương.
Thực hiện chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Đảng ủy xã, UBND xã Dương Hà đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các thôn nghiêm túc thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND xã về nội dung Đề án thành lập Quận Gia Lâm và Phường Thiên Đức (trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 2 xã Dương Hà và xã Đình xuyên);
Theo kế hoạch, thời gian thực hiện lấy ý kiến cử tri là ngày CHỦ NHẬT - 27/8/2023, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được thực hiện tại TỪNG HỘ GIA ĐÌNH THEO HÌNH THỨC LẤY PHIẾU TRỰC TIẾP CỦA TỪNG CỬ TRI THEO HỘ và THU NỘP KẾT QUẢ ĐỂ TỔNG HỢP CHUNG.
Đến ngày 28/7/2023, UBND xã Dương Hà đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn và các thôn hoàn thành niêm yết công khai danh sách cử tri trên địa bàn xã tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn (cử tri đủ 18 tuổi tính đến ngày 27/8/2023 và có đăng ký thường trú trên địa bàn xã).
Thủy Nguyễn

BẢN ĐỒ

Quảng cáo