Văn bản chỉ đạo của HĐND

Tóm tắt Đề án thành lập Quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm
Ngày đăng 25/08/2023 | 10:52  | Lượt truy cập: 209

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 3 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng 5 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thành quận; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện Gia Lâm về Tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp về nội dung Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo đó, UBND huyện Gia Lâm ấn định ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri là ngày Chủ nhật - 27/8/2023

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Gia Lâm nói chung, xã Dương Hà nói riêng. Việc thành lập quận Gia Lâm xứng đáng với vị thế, vai trò chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phù hợp với hiện trạng phát triển và tốc độ đô thị hóa của huyện trong thời gian qua; Đây sẽ là cơ hội thuận lợi giúp khơi dậy và phát huy mọi lợi thế, tiềm năng sẵn có; xây dựng một Gia Lâm văn minh, giàu mạnh; là sự cổ vũ, niềm tự hào của Nhân dân Gia Lâm và là động lực to lớn đánh dấu bước phát triển của Gia Lâm trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở 22 đơn vị hành chính (2 thị trấn và 20 xã), quận Gia Lâm sau khi thành lập sẽ có 16 phường. Một số xã bị sáp nhập do không đạt tiêu chí diện tích tự nhiên (5,5km2 trở lên) và dân số (15.000 người trở lên) để thành lập phường mới theo quy định.Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong đó có phường Thiên Đức trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Đình Xuyên và xã Dương Hà góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, giảm tải gánh nặng ngân sách Nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ người dân tốt hơn. Đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Gia Lâm nói chung và nhân dân 2 xã Dương Hà, Đình Xuyên có cơ hội tăng cường thu hút đầu tư, tiếp tục cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hơn nữa đời sống Nhân dân.

Vì vậy mỗi cử tri xã Dương Hà cần thể hiện rõ quyền dân chủ, tinh thần yêu quê hương, tính trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân trong xây dựng quê hương bằng việc tham gia lấy ý kiến và đồng thuận cùng Đảng bộ, chính quyền đối với đề án thành lập quận Gia Lâm và Phường Thiên Đức thuộc quận Gia Lâm. Việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện tại từng hộ gia đình theo hình thức lấy phiếu trực tiếp  của từng cử tri theo hộ.

Sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân đối với đề án xây dựng huyện thành quận, xã thành phường tạo điều kiện cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Gia Lâm anh hùng, đưa quê hương Dương Hà vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.  

Xem Đề án tóm tắt thành lập Quận Gia Lâm tại đây

BẢN ĐỒ

Quảng cáo