VĂN HÓA - XÃ HỘI

Dự kiến lấy tên Phường sau khi sáp nhập 02 xã Dương Hà, Đình Xuyên
Ngày đăng 18/05/2023 | 02:33  | Lượt truy cập: 112

Thực hiện Đề án thành lập Quận Gia Lâm và các Phường thuộc Quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thực hiện Thông báo số 423/TB-UBND ngày 21/4/2023 của UBND Huyện Gia Lâm về “Trích kết luận của tập thể Lãnh đạo UBND Huyện tại cuộc họp thảo luận về Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm”. Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng các khu vực dự kiến thành lập Quận và Phường thuộc huyện Gia Lâm.

 Ngày 05/5/2023 lãnh đạo xã Dương Hà và xã Đình Xuyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến đặt tên Phường sau khi sáp nhập đơn vị hành chính theo dự thảo “Đề án thành lập Quận và các Phường thuộc Quận Gia Lâm”. Lãnh đạo chủ chốt 02 xã thảo luận và thống nhất nội dung sau:

                 1. Về tên Phường: Theo Đề án thành lập Quận của UBND huyện Gia Lâm, dự kiến lấy tên Phường “Năng Hạ” để sáp nhập 02 xã là chưa phù hợp; vì tên xã “Năng Hạ” trước đây được Chính phủ quyết định thành lập từ tháng 07/1948, gồm các xã Phù Ninh - Công Tế - Hạ Dương để thành lập xã “Năng Hạ” thuộc huyện Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh; đến tháng 07/1955, Chính phủ quyết định tách xã “Năng Hạ” thành 03 xã Dương Hà - Đình Xuyên - Ninh Hiệp thuộc Huyện Từ Sơn - Bắc Ninh quản lý. Tháng 5/1961, theo Quyết định của Chính phủ 03 xã được tách chuyển về huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội và tồn tại, phát triển đến nay. Do vậy, nếu lấy tên “Phường Năng Hạ” thì không đại diện được cho 02 xã khi sáp nhập để thành lập Phường mới.

                2. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển đã được thể hiện trong cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân của 02 xã, đều gắn với ý nghĩa lịch sử hình thành của dòng sông Thiên Đức bồi đắp từ ngàn xưa để lại. Qua tham khảo tình hình thực tế và dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lãnh đạo chủ chốt 02 xã thống nhất đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lấy tên là “Phường Thiên Đức” để sáp nhập 02 xã Đình Xuyên và Dương Hà theo Đề án thành lập Quận và thành lập Phường của huyện Gia Lâm.

Hội nghị lấy ý kiến tên Phường sau sát nhập của lãnh đạo 02 xã Dương Hà  và Đình Xuyên

                         UBND xã Dương Hà, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện Gia Lâm quan tâm chỉ đạo./.            

Chi tiết văn bản tại đây                    

BẢN ĐỒ

Quảng cáo