NỘI CHÍNH - AN NINH QUỐC PHÒNG

Dương Hà đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân năm 2019.
Ngày đăng 01/03/2021 | 01:30  | Lượt truy cập: 949

Tại hội nghị đối thoại đã có 9 lượt ý kiến phát biểu phản ánh về những vấn đề liên quan đến công tác vệ sinh môi trường; hỗ trợ xây dựng đường nông thôn; các lĩnh vực về trật tự xây dựng; cần tập trung nêu cao hơn nữa tính gương mẫu của người đảng viên trên địa bàn xã. Bên cạnh đó các đại biểu còn kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác VSMT và thực hiện tốt trật tự văn minh đô thị tại địa phương.

Đại biểu Nhân dân nêu vấn đề tại hội nghị.

    Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, lãnh đạo xã đã lắng nghe, giải trình những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân để kiến nghị với cấp trên trong thời gian tới.

Lãnh đạo xã giải trình các vấn đề tại hội nghị.

    Buổi đối thoại đã giúp lãnh đạo xã trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, phản ánh, kiến nghị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời tiếp nhận, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân./.

Nguyễn Sơn

BẢN ĐỒ

Quảng cáo